Wanneer schakelt u ons in?

We krijgen veel aanmeldingen. Wij willen graag al onze energie steken in mensen en situaties die onze hulp dringend nodig hebben. U kunt ons daarbij helpen door vooraf goed na te denken waarom of waarvoor u ons belt en of u bij ons aan het goede adres bent.

Neem contact met ons op in de volgende situaties mét (dreigende) overlast:

  • Grove verwaarlozing of vervuiling van mensen die op straat moeten leven (aanwezigheid van dak- en/of thuislozen)
  • Drugs-, medicatie- en alcoholmisbruik in een woning of op straat
  • Ernstige vereenzaming
  • Vluchtelingenproblematiek
  • Grove verwaarlozing of vervuiling van mensen in woningen
  • Mensen die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen.
# #
#
# #