Hoe werken we?

» Na een melding bekijken we eerst of we de zaak zelf gaan behandelen, alleen advies geven of de zaak doorverwijzen naar een andere hulpverleningsinstantie. Zie ook de pagina Wanneer schakelt u ons in?

» Wanneer we zelf aan de slag gaan, dan doen we dat bij voorkeur op locatie en indien mogelijk met medewerking van mensen uit de directe omgeving (familie, buurtbewoners).

» In overleg met alle partijen kijken we naar het probleem en gaan we na welke oplossing het beste is. Dat kan zijn ondersteuning, begeleiding of opvang.

» We gebruiken daarbij de mogelijkheden binnen de GGZ Oost Brabant, Novadic-Kentron of Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. Daarnaast regelen we contacten met bijvoorbeeld de huisarts, sociale dienst, thuiszorg, woningbouwvereniging of andere instellingen.

» Ons doel is hoe dan ook te komen tot een aanvaardbare leefsituatie voor zowel de persoon in kwestie als voor de directe omgeving.

# #
#
# #