Disclaimer

Bemoeizorg regio Helmond besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Bemoeizorg regio Helmond is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bemoeizorg regio Helmond worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.