Colofon

De onderstaande mensen en organisaties werken mee of hebben meegewerkt aan de totstandkoming van bemoeizorgregiohelmond.nl.

Redactie
GGZ Oost Brabant
Bureau Communicatie

Realisatie
Vormgeving en opmaak
Reclamebureau De Code, 's-Hertogenbosch

Illustraties
Gürli Feilberg